GDPR

Clauză informativă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere realizarea cerințelor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor „GDPR”), vă informăm cu privire la regulile de prelucrare ale datelor dvs. cu caracter personal și la drepturile dvs. în legătură cu aceasta. Regulile de mai jos se aplică începând cu data de 25 mai 2018.


 1. Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este:  Blachotrapez S.R.L cu sediul Baia Mare str.Fabricii 8A.
 2. Inspectorul de Protecție a Datelor Personale:  Contact: blacho@blacho.ro
 3. Administratorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza prevederilor legale în vigoare, a contractelor încheiate și pe baza acordului furnizat.
 4. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/scopurile:
  1. Art. 6 pct.1 a) persoana, la care se referă datele, și-a exprimat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri stabilite;
  2. Art. 6 pct.1 b) prelucrarea este necesară pentru executarea contractului, al cărei parte este persoana, la care se referă datele;
  3. Art. 6 pct.1 c) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care revine administratorului;
 5. Având în vedere prelucrarea datelor în scopurile menționate la pct. 4 destinatarii datelor dvs. cu caracter personal pot fi organele autorității publice și entități care execută sarcini publice sau care acționează la solicitarea organelor autorității publice sau alte entități, care, pe baza unor contracte corespunzătoare de încredințare, prelucrează datele cu caracter personal colectate de Administrator.
 6. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru realizarea scopurilor stabilite la pct. 4, iar după acest timp pentru perioada și în sfera impusă de prevederile legilor general valabile.
 7. Având în vederea prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de punere la dispoziție a datelor, dreptul de corectare a datelor – în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul de a solicita limitarea prelucrării, dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor.
 8. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe baza acordului persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 6 alin. 1 lit a GDPR), aveți dreptul să retrageți acest acord în orice moment. Această retragere nu influențează conformitatea cu legea a prelucrării, care a fost efectuată pe baza acordului, înainte de retragerea acestuia.
 9. În cazul în care luați la cunoștință informații cu privire la prelucrarea neconformă cu legea a datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere către organul competent de supraveghere în chestiunile de protecție a datelor cu caracter personal.
 10. În situația, în care prelucrarea datelor cu caracter personal are lco pe baza acordului persoanei, la care se referă datele, furnizarea către Administrator a datelor dvs. cu caracter personal de către dvs. are caracter benevol.
 11. Furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal este obligatorie, în situația în care premisa prelucrării datelor cu caracter personal este o prevedere legală sau contractul încheiat între părți.
 12. Datele dvs. pot fi prelucrate în mod automatizat și nu vor fi profilate.
 13. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise către un stat terț/organizație internațională.