reveniți pe blog

Cum să protejăm acoperișul înaintea sosirii iernii

Data postarii: 24.02.2016
0
4 minute

Din grija pentru confortul și siguranța locatarilor, în fiecare an ar trebui să protejăm corespunzător acoperișul înaintea sosirii iernii. Iernile geroase, însoțite de căderi abundente de zăpadă și vânturi puternice pot produce multe daune, însă ne putem proteja de aceste lucruri. Cel mai bine este să lăsăm asta în grija specialiștilor - învelitorii de case experimentați știu la ce să fie atenți.

În primul rând întreținerea

Efectuarea inspecțiilor anuale ale acoperișului permite descoperirea suficient de devreme a neetanșeităților și a defectelor. Reparația acestora este necesară, deoarece apa care rămâne în acestea poate duce, în urma înghețului, la formarea unor fisuri, expunându-ne la pierderi mari. Deetanșeizarea versanților poate duce la umezirea mansardei, la scurgeri și chiar la deteriorarea fațadei și a pereților exteriori ai clădirii. Experții verifică exact prelucrările tablei și siliconul, cu care a fost etanșată. Dacă siliconul a crăpat sau s-a sfărâmat, trebuie înlocuit. Întreținerea acoperișului ar trebui să includă și spălarea acestuia. Echipele de învelitori de case au dispozitive speciale de spălat sub presiune, care fac față oricărui tip de murdărie.

Întreținerea și structura acoperișului

Întreținerea acoperișului depinde de structura acestuia. Este bine să analizăm locurile de pe versanți, care sunt în mod deosebit expuse la acțiunea vântului, la zăpada care se strânge pe casă sau la depunerea impurităților. Aceste puncte nevralgice sunt în principal locurile de intersectare a versanților, jgheaburile de coșuri și punctele de îmbinare cu elementele verticale, precum coșurile de fum, lucarnele, coșurile sau ferestrele de versant. Aici au loc cel mai des deetanșeizări și scurgeri.

Sistem de jgheaburi

Pentru ca acoperișul să își poată îndeplini rolul, trebuie să avem grijă de întregul sistem de evacuare a apei. Jgheaburile trebuie să fie curate și desfundate. Întreținerea lor este importantă, mai ales la sfârșitul toamnei. În această perioadă, în jgheaburi se strâng frunze, nisip, ramuri și ace, fără a mai permite evacuarea apei. Dacă jgheaburile nu vor fi desfundate, apa va curge pe pereți, provocând apariția umezelii, a ciupercilor și reducând proprietățile termoizolatoare ale casei. Jgheaburile se curăță cel mai ușor cu ajutorul unui dispozitiv de spălare sub presiune. Să reținem să nu folosim unelte metalice ascuțite, care pot deteriora elementele sistemului de jgheaburi. Întreținerea regulată a acoperișului și jgheaburilor garantează siguranța și protejează împotriva deteriorărilor grave ale acoperișului. Descoperirea precoce a defectelor minore permite eliminarea rapidă a acestora.

Protejarea corespunzătoare a acoperișului va influența pozitiv bilanțul energetic al casei, iar astfel putem reduce costurile cu încălzirea.
Comentarii