reveniți pe blog

CONCURS : Cel mai bun dulgher

Data postarii: 31.03.2021
1

 

REGULAMENT CONCURS

Dulgheri premiați: Cel mai bun dulgher

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Organizatorul Concursului Cel mai bun dulgher (denumit in continuare „Concursul”) este S.C. BLACHOTRAPEZ S.R.L., cu sediul in Baia Mare, Str. Fabricii 8A 430015, judet Maramures, inregistrata la Registrul Comertului Maramures sub nr. J24/162/2010, cod unic de inregistrare RO 26610878, avand contul RO24 BACX 0000 0004 6455 5001 deschis la Banca Unicredit Bank, reprezentata prin Jaroslaw TURCZYNSKI – director general, in calitate de BENEFICIAR.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare

Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2021 pe pagina dedicata concursului de pe site-ul oficial Blachotrapez (https://blacho.ro/). Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

Concursul organizat de Blachotrapez S.R.L. este deschis persoanelor care au implinit varsta de 18 ani la momentul inscrierii in concurs. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai revanzatorilor Blachotrapez implicati in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I si II ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Drepturile si obligatiile participantilor:

 

 • Sa fie jurizati in mod echitabil, in aceleasi conditii şi dupa aceleasi criterii ca toti participantii din concurs.

 • Sa respecte conditiile de participare si deciziile oficiale ale organizatorilor.

 • Sa completeze cu informatii corecte toate datele solicitate la inscriere.

 

 • Prin inscrierea la acest concurs, participantii confirma faptul ca au citit si au inteles prevederile de mai sus .

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana nu respecta toate prevederile regulamentului, fara ca organizatorul sa fie obligat sa-si justifice decizia.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge orice intrare daca aceasta:

 

 • Nu respecta tema concursului

 • Contine orice forma de violenta

 • Promoveaza discriminarea de orice natura

 • Are caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen

 • Poate aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi

 • Este protejatea de drepturi de autor care nu apartin concurentului

 • Contine materiale publicitare, altele decat ale BLACHOTRAPEZ SRL

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Perioada de inscriere va incepe pe data de 01 aprilie 2021 la ora 00:00 AM si se va sfarsi pe 31 decembrie 2021 la ora 23:59 PM

Etapele concursului:

 

 1. Participantul trebuie sa inregistreze o comanda de tigla metalica sau tabla trapezoidala.

 2. In Proforma la rubrica observatii transport se mentioneaza intre paranteze rotunde „Comanda tichet Nume si Prenume Dulgher”.

 3. La final de luna se calculeaza m2 de pe toate comenzile inregistrate in decursul lunii.

 4. Participantul care acumuleaza cei mai multi m2 pe durata lunii va fi desemnat castigator.

 5. Organizatorul va notifica castigatorii prin intermediul informatiilor de contact furnizate la punctul de lucru Blachotrapez.

 

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

 

 • Premiul – pana la maxim* 600 RON sub forma de tichet cadou

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

Inregistrarile vor fi jurizate de o comisie interna Blachotrapez. Membrii comisiei vor transforma m2 in puncte (1m2=1punct). Fiecare punct valoreaza 1 RON. Premiul se va inmana sub forma de tichete cadou, calculat pe multiplu de 10 prin rotunjire.

Dupa desemnarea castigatorului (un singur castigator pe fiecare punct de lucru Blachotrapez) inmanarea premiului se va face in timp de 14 zile.

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul de concurs. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul de concurs (https://blacho.ro/)

 

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Campania este organizata de Operator prin intermediul Imputernicitului, care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Concurs, colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de concursuri. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

 

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

 

Numele castigatorilor final validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata, pe site-ul concursului, in termen de 25 zile lucratoare de la incheierea concursului.

 

Persoanele fizice participante la Concurs in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul a obtine informatii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului in care face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege sau de catre ANSPDCP, dupa caz;

 

 • dreptul de acces la date (art. 13)- potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Operator;

 

 • dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit.

a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 

 • dreptul de opozitie (art.15) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);

 

 • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui Participant, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre adresa Blachotrapez (Baia Mare, Str. Fabricii, Nr. 8A, Jud. Maramures) in atentia Departamentului de Marketing.

Organizatorul se oblige sa respecte legile privind protectia datelor (inclusiv Regulamentul

General privind Protectia Datelor “DGPR”).

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Blachotrapez si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Comentarii